Master Managementul Sistemelor Bancare (MsBank)


Facultatea: Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Tip program: Complementar
Durata programului de studiu: 2 ani
Contact: Centrala ASE: +40 372 790 589 Interior: 107 / magdacorlea@yahoo.com si alina.grigore@gmail.com.

Despre program:

Programul de master specializat in Managementul Sistemelor Bancare (MsBANK) raspunde nevoii actuale de formare a unor cadre cu cel mai inalt grad de calificare in domeniul economiei bancare.
Acest program de master din cadrul ASE Bucuresti se adreseaza atat absolventilor formei lungi de invatamant cat si tinerilor specialisti care activeaza deja in domeniul bancar. In cadrul celor trei semestre de activitate didactica isi propune sa ofere cursantilor cunostinte de specialitate in masura sa le permita aprofundarea aspectelor tehnice si comerciale in domeniul bancar.
Activitatile didactice in cadrul MsBANK vor fi sustinute de catre cadre didactice universitare cu experienta acumulata in tara si in strainatate precum si de specialisti cu inalta calificare din mediul bancar.

Obiectivele urmarite:

Transmiterea de cunostinte de specialitate din domeniul monetar bancar;
Formarea si dezvoltarea de deprinderi si abilitati practice in domeniul de activitate al institutiilor bancare;
Dezvoltarea capacitatii de cercetare stiintifica si previziune a proceselor monetar-bancare, prin utilizarea instrumentelor si metodelor cantitative de evaluare financiara.

Competente formate:

a. Competente generale
– Elaborarea de studii, rapoarte si sinteze operationale necesare mediului profesional, avand la baza cunoasterea, intelegerea si utilizarea de concepte, metode si instrumente de cercetare specifice stiintelor economice;
– Analiza sistemica si solutionarea de probleme in contexte predefinite, prin utilizarea cunostintelor si abilitatilor conceptualmetodologice pentru intelegerea comportamentului economic;
– Fundamentarea, conceperea si aplicarea de strategii, programe si proiecte complexe prin utilizarea critic-constructiva a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice;
b. Competente de specialitate
– Cunoasterea, aprofundarea, explicarea, interpretarea si valorizarea integrativ inovativa a conceptelor, abordarilor, teoriilor, metodologiilor si instrumentelor de lucru si de cercetare specifice domeniului financiar;
– Analiza, evaluarea, diagnosticarea, coordonarea, conducerea, elaborarea de strategii si utilizarea de metode si tehnici de implementare a acestora, adoptarea de decizii si executarea de operatiuni complexe in domeniul financiar;
c. Competente specifice
– Construirea si implementarea de instrumente si tehnici de analiza cantitativa macro si microprudentiala, in scopul evaluarii riscurilor care pot afecta stabilitatea financiara a sistemelor bancare;
– Evaluarea managementului activelor si pasivelor bancare, optimizarea performantelor si implementarea celor mai bune practici pentru diminuarea riscurilor financiare;
– Proiectarea si auditarea activitatilor cu grad sporit de sofisticare desfasurate de institutiile de credit;
– Elaborarea de modele microeconomice de evaluare a riscurilor si a performantelor bancare, utilizand inovativ un spectru larg de metode cantitative de masurare, previziune si asistare a deciziilor specifice.

Discipline:

Semestrul 1

Restructurari si privatizari bancare – Nicolae DARDAC – Profesor universitar (Catedra de Moneda), Prorector ASE
Reglementare si supraveghere bancara – Cristian BICHI – Director BNR / Bogdan MOINESCU – Lector universitar (Catedra de Moneda), Expert BNR
Strategii de politica monetara – Ionela COSTICA – Conferentiar universitar (Catedra de Moneda), Prodecan FABBV
Stabilitate financiara – Nicolae DARDAC – Profesor universitar (Catedra de Moneda), Prorector ASE / Bogdan MOINESCU – Lector universitar (Catedra de Moneda), Expert BNR
Sisteme bancare comparate – Teodora BARBU – Profesor universitar (Catedra de Moneda)

Semestrul 2

Piata de capital si intermedierea bancara – Gabriela ANGHELACHE – Profesor universitar (Catedra de Moneda), PreSedintele CNVM / Alin SIMA – Asistent universitar (Catedra de Moneda)
Evaluarea portofoliilor bancare – Bogdan NEGREA Profesor universitar, Sef al Catedrei de Moneda / Ciprian NECULA Lector universitar (Catedra de Moneda)
Derivative – Georgeta VINTILA – Profesor universitar (Catedra de Finante), Prodecan FABBV
Finante corporative – Georgeta VINTILA – Profesor universitar (Catedra de Finante), Prodecan FABBV
Strategii si tehnici bancare – Bogdan MOINESCU – Lector universitar (Catedra de Moneda), Expert BNR

Semestrul 3

Creditare bancara – Marian VASILACHE – Specialist CITIBANK
Econometrie bancara – Adrian CODIRLASU – Specialist ING Bank / Nicolae CHIDESCIUC – Specialist ING Bank
Audit si control bancar – Vasile DEDU – Profesor universitar doctor (Catedra de Moneda) / Bogdan DUMITRESCU Asistent universitar (Catedra de Moneda)
Marketing bancar – ValericA OLTEANU – Profesor universitar, Decan al Facultatii de Marketing / Dan NITESCU Specialist MARFIN Bank
Limba engleza – Georgeta GHIGA – Profesor universitar, Sef al Catedrei de Limbi Germanice

Semestrul 4

Sistemica economica – Horatiu DRAGOMIRESCU – Profesor universitar
Proiecte economice
Practica de specialitate
Seminarii de cercetare.

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


*