Master Managementul Afacerilor prin Proiecte


Facultatea: Management
Tip program: Complementar
Durata programului de studiu: 2 ani
Contact: Director de curs profesor dr. Ion VASILESCU – ion_vasilescu@yahoo.com / Secretar stiintific conferentiar dr. Claudiu CICEA – claudiu.cicea@man.ase.ro.

Descarca brosura de aici.

Despre program:

MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE este unul dintre cele mai importante programe de master in domeniul managementului proiectelor din Academia de Studii Economice. El a luat fiinta in anul universitar 2003 – 2004, pe fondul unei necesitati obiective de racordare a invatamantului superior la realitatile existente in economia nationala, de a furniza cursantilor informatii si cunostinte viabile cu aplicabilitate imediata in practica economica. In prezent, programul de master isi deruleaza activitatile in stransa legatura cu Centrul de Cercetare „MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE„, acreditat de catre Consiliul National al Cercetarii in Invatamantul Superior.

Programul de master este bazat pe utilizarea conceptelor si aplicatiilor moderne ale managementului proiectelor in domeniul afacerilor, domeniu in care Academia de Studii Economice din Bucuresti ocupa pozitia de frunte. Programul implica un set de discipline care dezvolta in randul cursantilor abilitati manageriale de baza, in asa fel incat sa le permita acestora sa aplice tehnici si metode specifice, in functie de situatiile reale cu care se confrunta in economia actuala. De aceea este folosit pe scara larga studiul de caz, ca modalitate fundamentala de a studia procesele si fenomenele economice. Participantii finalizeaza programul cu un proiect de cercetare major (lucrare de dizertatie), reprezentand o simbioza a cunostintelor asimilate.

Cursul este destinat cu precadere absolventilor de facultate cu experienta practica in domeniul managementului prin proiecte si care sunt interesati in completarea cunostintelor privind administrarea afacerilor.

Cursul este recunoscut de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) – 2 module din 4 (corespunzatoare stagiului de pregatire pentru obtinerea atestatului de evaluator). Ca urmare, cursantii care doresc sa obtina si un certificat de evaluator recunoscut de ANEVAR vor trebui sa efectueze un singur modul (celelalte doua sunt echivalate pe baza abolvirii cursului de master MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE).

Cursul isi propune sa furnizeze informatii si cunostinte economice in domeniul administrarii si conducerii proiectelor economice. Cursul este destinat tuturor absolventilor de invatamant superior care doresc sa dobandeasca aptitudini in sfera economica si in mod special absolventilor de facultate cu experienta practica in domeniul managementului prin proiecte, care sunt interesati in completarea cunostintelor privind administrarea afacerilor.

Accentul este pus pe domenii fundamentale ale in domeniul managementului proiectelor : management-marketing pentru produse si tehnologii, analiza comparata a eficientei economice, modalitati de evaluare a afacerilor, analiza riscurilor proiectelor, elemente calitative pentru conducerea proiectelor, metode de finantare a proiectelor in tranzactii internationale etc.

In plus, Managementul Afacerilor prin Proiecte asigura formarea profesionala prin intermediul metodelor moderne de invatamant (proiecte, aplicatii numerice, studii de caz, simulari cu ajutorul calculatorului).

Obiective:
-prezentarea de metodologii de evaluare a proiectelor;
-prezentarea modului de elaborare si fundamentare a proiectelor investitionale pe plan national si european (documente tip, aplicatii de finantare, studii de fezabilitate etc.);
-promovarea unor metode moderne de luare a deciziilor de investitii, metode si tehnici de alocare si utilizare optima a resurselor investitionale;
-furnizarea de cunostinte pentru consultanta manageriala, expertize si audit, studii de piata si fundamentarea de strategii.

Aptitudini si abilitati:

Managementul de proiect in diferite domenii de activitate
Elaborarea documentatiilor economice si financiare pentru proiecte
Asistenta financiara in elaborarea proiectelor
Elaborarea si evaluarea studiilor de fezabilitate
Elaborarea de planuri de afaceri
Evaluarea patrimoniului societatilor comerciale
Expertize, audit si consultanta manageriala
Studii de piata si fundamentarea de strategii economice
Evaluarea de credite
Evaluarea imobiliara

Discipline:

Pregatirea si evaluarea proiectelor
Evaluarea afacerii
Managementul calitatii si ingineria valorii
Managementul transferului de tehnologie
Simulari in afaceri
Managementul produselor noi
Plasamente de capital
Diagnostic strategic al organizatiei
Management strategic
Managementul riscului in afaceri
Strategii de finantare a proiectelor
Gestiunea bugetara a proiectelor
Metode cantitative in management
Metodologia cercetarii economice
Memoriu dizertatie
Practica economica

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


*