Master Management Financiar si Bursier (DAFI)


Facultatea: Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Tip program: Complementar
Durata programului de studiu: 2 ani
Contact:  DIRECTOR MASTER: Prof. dr. Ion STANCU; SECRETAR STIINTIFIC : Prof. dr. Anamaria CIOBANU(an 2), Prof. dr. Laura OBREJA(an 1);  SECRETAR STIINTIFIC : Alice TRIFU

Despre program:

Înfiinţat în octombrie 2000, Programul de masterat de Management financiar şi bursier – DAFI (Diplomă Academică în Finanţe) răspunde nevoii evidente de analişti financiari, superior calificaţi pentru management şi consultanţă în corporaţii şi pe piaţa financiară. Acest masterat completează oferta Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, alături de DoFIN, MsBank, BANCAS, masteratele de aprofundare, pentru formarea unor specialişti cu abilitaţi academice şi profesionale adecvate cerinţelor pieţei profesional-ştiinţifice.

Programul DAFI se adresează tuturor persoanelor implicate în activitatea de management a firmelor, în primul rând celor ce doresc aprofundarea temeinică a problematicii managementului financiar corporativ, al accesului firmelor pe pieţele financiare (monetară şi de capital), interne şi internaţionale, al gestiunii portofoliului de valori mobiliare, al consultanţei fiscale, etc.

Programul DAFI are acreditarea ARACIS. El se desfăşoară pe 4 semestre cu module de predare şi seminarizare interactivă, cu studii de caz şi simulări de situaţii reale. Ultimul semestru este rezervat practicii de documentare, seminarilor de cercetare, elaborării şi susţinerii publice a proiectelor economice si a dizertaţiei. Pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în engleza de afaceri, disciplinele formatoare în administrarea afacerilor sunt predate în engleză. Conducerea cursului pune accent îndeosebi pe pregătirea practică de înaltă calificare; de aceea, pe lângă prestigioase cadre didactice din ASE cu experienţă confirmată în instruirea de tip masterat, avem susţinerea profesională a specialiştilor experimentaţi de la BVB, ANEVAR, CFA România, CECCAR etc.

Programul  beneficiază de relaţiile de cooperare ale ASE cu universităţi de prestigiu din străinătate: Université Paris-Dauphine; Université de Genève – Hautes Etudes Commerciales; University of Nicosia. În cadrul Acordului de parteneriat dintre ASE şi University of Nicosia se vor realiza mobilităţi ERASMUS, cu recunoaşterea celor 60 de credite din anul I şi cu obţinerea, la absolvire, de dublă diplomă (ASE şi University of Nicosia). Prin acelaşi Acord de parteneriat, coroborat cu un viitor Acord între ASE şi Chartered Financial Analyst® Institute, studenţii DAFI vor avea integrate în disciplinele programului de masterat cât mai multe elemente de calificare pentru obţinerea certificatului internaţional CFA. În acest sens, cadre didactice de la InterCollege – Bucureşti (formator CFA şi filială a University of Nicosia) vor susţine conferinţe privind pregătirea studenţilor pentru examenele CFA şi vor participa la comisiile de evaluare a disertaţiilor.

Aceasta dimensiune internaţională permite masteratului DAFI să-şi îndeplinească atât componenta de formare cât şi pe cea de cercetare astfel încât absolvenţii DAFI să poată activa în companii din ţară şi din străinătate şi să continue studiile de doctorat cu aceleaşi competenţe, aptitudini şi abilităţi ca orice student european de înaltă calificare.

Programul DAFI are încheiat un acord cu privire la echivalarea de către ANEVAR a cursurilor de „Evaluarea întreprinderii” şi de „Investiţii imobiliare” pe baza cărora studenţii care au urmat cursurile DAFI pot obţine un certificat de recunoaştere de către ANEVAR a nivelului I de formare (Bazele Evaluării) în specializarea Evaluarea întreprinderii şi a proprietăţilor imobiliare. Susţinerea disertaţiei se face în faţa unui juriu compus din profesori români, din specialişti din practica financiar-bancară şi din profesori de la universităţile partenere.

Masteratul DAFI are o tot mai evidentă componentă de cercetare concretizată în apariţia, în anul 2007, a unui volum de articole pe tema dezvoltării durabile.

Obiectivele urmarite:

Inalta calificare si cercetare in domeniile: Management financiar (inclusiv, Eficienta investitiilor directe), Evaluarea intreprinderii (inclusiv, Investitii imobiliare), Gestiunea trezoreriei si Sisteme informatice bancare, Contabilitate (inclusiv, IFRS), Piete de capital si monetare (inclusiv Gestiunea portofoliului), Consultanta fiscala pentru intreprinderi, Finante internationale, Macroeconomie si microeconomie.

Conducerea cursului pune accent indeosebi pe pregatirea practica de inalta calificare; de aceea, pe langa prestigioase cadre didactice din ASE cu experienta confirmata in instruirea de tip masterat, avem sustinerea profesionala a specialistilor experimentati de la BVB, ANEVAR, CFA Romania, CECCAR etc.

Competente formate:

a. Competente generale
– Elaborarea de studii, rapoarte si sinteze operationale necesare mediului profesional, avand la baza cunoasterea, intelegerea si utilizarea de concepte, metode si instrumente de cercetare specifice stiintelor economice;
– Analiza sistemica si solutionarea de probleme in contexte predefinite, prin utilizarea cunostintelor si abilitatilor conceptualmetodologice pentru intelegerea comportamentului economic;
– Fundamentarea, conceperea si aplicarea de strategii, programe si proiecte complexe prin utilizarea critic-constructiva a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice;
b. Competente de specialitate
– Cunoasterea, aprofundarea, explicarea, interpretarea si valorizarea integrativ inovativa a conceptelor, abordarilor, teoriilor, metodologiilor si instrumentelor de lucru si de cercetare specifice domeniului financiar;
– Analiza, evaluarea, diagnosticarea, coordonarea, conducerea, elaborarea de strategii si utilizarea de metode si tehnici de implementare a acestora, adoptarea de decizii si executarea de operatiuni complexe in domeniul financiar;
c. Competente specifice
– Aprofundarea temeinica a problematicii gestiunii financiare corporative, al accesului investitorilor pe pietele financiare (monetara si de capital), interne si internationale, al gestiunii portofoliului de valori mobiliare, al consultantei fiscale etc. in vederea dobandirii de abilitati de analisti financiari, superior calificati pentru management si consultanta in intreprinderi si pe piata financiara;
– Evaluarea pietelor financiare, a oportunitatilor de investire si de finantare cele mai eficiente pentru fundamentarea economica si financiara riguroasa a planurilor de afaceri;
– Folosirea instrumentarului de analiza si previziune financiara in diagnosticarea starii actuale de performanta, in consilierea financiara, in proiectarea cresterii durabile a performantei intreprinderilor si institutiilor financiar-bancare si in cercetarea stiintifica.

Discipline:

Semestrul 1
Prof. dr. Niculae FELEAGA (ASE) – Contabilitate internationala;
Prof. dr. Laura BRASOVEANU (ASE) – Analiza financiara;
Prof. dr. CIOBANU Anamaria – Planificarea financiara a intreprinderilor;
Conf.dr. Radu RADUT (IntercollegeIBS) – Gestiunea trezoreriei;
Prof. dr. Victoria STANCIU (ASE) – Sisteme informatice bancare.

Semestrul 2
Prof.dr. Gheorghe RUXANDRA(ASE) – Analiza datelor si SAS;
Prof.dr. Victor DRAGOTA (ASE) – Guvernanta corporativa;
Prof. dr. – Lect. dr. Georgeta VINTILA (ASE) – Delia CATARAMA (ASE) – Management fiscal al intreprinderii;
Prof.dr. – Spec. dr. Ion STANCU (ASE) – Adrian MITROI (CFA, MBA) Investitii financiare;
Prof.dr. Anamaria CIOBANU – Evaluarea intreprinderii

Semestrul 3
Prof.dr. BRASOVEANU Laura – Macroeconomie financiara;
Lect.dr. – Asist.dr. Andreea STOIAN – Anamaria ALDEA – Microeconomie financiara;
Prof. dr. Ion STANCU – Investitii directe;
Conf.dr. Cristian Silviu BANACU (ASE) – Investitii imobiliare;
Prof. dr. Alexandra HOROBET (ASE) – Management financiar international.

Semestrul 4
Seminar stiintific
Practica de specialitate
Dizertatie

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


*