Master in Banci si Asigurari (BANCAS)


Facultatea: Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Tip program: Complementar
Durata programului de studiu: 2 ani
Contact:  Lect. Univ. Dr. Adrian Enciu, tel. 211.26.50/158, Sala 1103, Catedra Moneda. E-mail: adrianenciu@yahoo.com.

Despre program:

Intr-o piata financiar-bancara din ce in ce mai complexa si in continua modificare, Programul de master BANCAS are misiunea de a furniza si promova specialisti cu o pregatire cat mai completa, cautati si usor de integrat pe piata fortei de munca, care sa contribuie la asezarea economiei romanesti pe fundamentele unei economii concurenţiale si sa ajute la o buna integrare a Romaniei in structurile europene (atat economice, cat si monetar-financiare).

Obiectivele urmarite:

-Atragerea in cadrul bazei de selectie a Programului BANCAS a unui numar suficient de candidati care sa permita o selectare a celor mai buni dintre acestia;
-Promovarea unui cadru organizatoric si material care sa permita desfasurarea Programului conform exigentelor de acreditare si functionare;
-Constituirea si mentinerea unui corp profesoral si de specialisti performant care sa poata asigura pregatirea superioara a masteranzilor;
-Asigurarea absolventilor BANCAS a unei pregatiri complete corespunzatoare nivelului de instruire pe care il reprezinta, astfel incat absolventii sa fie atractivi pe piata fortei de munca si usor de integrat in economia romaneasca si europeana;
-Dezvoltarea unui pol de cercetare stiintifica care sa promoveze implicarea cadrelor didactice, specialistilor cooptati si masteranzilor;
Promovarea unei diplome de absolvire apreciata pe piata fortei de munca.

Competenţe formate:

a. Competenţe generale

  • Elaborarea de studii, rapoarte si sinteze operaţionale necesare mediului profesional, avand la baza cunoasterea, inţelegerea si utilizarea de concepte, metode si instrumente de cercetare specifice stiinţelor economice;
  • Analiza sistemica si soluţionarea de probleme in contexte predefinite, prin utilizarea cunostinţelor si abilitaţilor conceptualmetodologice pentru inţelegerea comportamentului economic;
  • Fundamentarea, conceperea si aplicarea de strategii, programe si proiecte complexe prin utilizarea critic-constructiva a cunostinţelor teoretice si a deprinderilor practice;

b. Competenţe de specialitate

  •  Cunoasterea, aprofundarea, explicarea, interpretarea si valorizarea integrativ inovativa a conceptelor, abordarilor, teoriilor, metodologiilor si instrumentelor de lucru si de cercetare specifice domeniului financiar;
  • Analiza, evaluarea, diagnosticarea, coordonarea, conducerea, elaborarea de strategii si utilizarea de metode si tehnici de implementare a acestora, adoptarea de decizii si executarea de operaţiuni complexe in domeniul financiar;

c. Competenţe specifice

  • Capacitatea de a desfasura activitati de analiza, cercetare, sinteza si proiectare in domeniul bancar cu privire la gestiunea activelor si pasivelor, gestiunea riscurilor si performantelor, implicaţii ale cadrului legislativ si normativ asupra activitatii bancii, managementul relatiei cu clientela;
  • Capacitatea de a desfasura activitati de analiza, cercetare, sinteza si proiectare in domeniul asigurarilor si reasigurarilor cu privire la gestiunea bilantului, gestiunea riscurilor si performantelor, implicaţii ale cadrului legislativ si normativ asupra activitatii societatii, gestiunea portofoliului de clienti;
  • Abilitati ce ii permit sa se implice in procesul decizional si sa-si asume responsabilitati de management in institutii financiar-bancare, in societati de asigurare-reasigurare.

Discipline:

Economie bancara
Asigurari financiare
Reglementari bancare nationale si internationale
Reglementari nationale si internationale in asigurari
Produse si servicii bancare
Marketing bancar si in asigurari
Analiza bancara a intreprinderii
Sisteme bancare comparate
Sist informatice financiar bancare I
Asigurarea creditelor si plasamentelor
Managementul riscului bancar
Managementul riscului in asigurari
Evaluarea activelor financiare
Audit bancar
Contabilitatea societatilor bancare
Seminar ştiinţific
Practica de specialitate
Dizertatie

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


*